четвер, 15 жовтня 2015 р.

2015 рік - Рік козацтва та П.Калнишевського

День захисника України святкують 14 жовтня у велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка відома як духовна заступниця козацтва, представники якого уособлюють в собі патріотизм та відвагу, виступаючи захисниками рідного краю.
Пропонуємо вам, шановні добродії, віртуальну виставку приурочену до цього великого свята.


ХАЙ СЛАВА КОЗАЦЬКА В СЕРЦЯХ ОЗОВЕТЬСЯ
                 (2015р. – Рік  козацтва та П.Калнишевського)

      
 …Свою Україну любіть,
Любіть її во врем`я люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

БІЛЯ ВИТОКІВ  КОЗАЦЬКОЇ  СЛАВИ

Червінський,В.І.
Історія України. Джерельний літопис. / В.І.Червінський, М.І.Обушний ; упоряд. В.І.Червінський [та ін..] ; рец.О.С.Рубльов. – К. : Д П «Дирекція ФВД», 2008. – 799с.
Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Національно-визвольній війні українського народу 1648-1657р.р. під проводом Богдана Хмельницького відведено цілий розділ книги


Шевчук,В.
Козацька держава, як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ – ХVІІІст. У 2-х кн.  Кн.1.  / Валерій Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 720с.
Книга сучасного українського історика та письменника  - це виклад історії однієї з найвизначніших  ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави.
Українська козацька держава / М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський // Держава і цивілізація в історії України : монографія / М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський ; наук.ред. Ю.А.Левенець, ред.І.С.Чабан. – К.: ЕКО-ПРОДАКШН,2009. – Розд.14. – С.297 – 333.
Автори цієї книги вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сьогодення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протицивілізаційних  та цивілізаційних спільнот цього європейського регіону. Один із розділів книги присвячений утворенню козаччини в Україні.

Корнієнко, О.
 Нариси військової історії України : Сумський слобідський козацький полк 1659-1765р.р. : пам`яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936 -1997) / Олег Корнієнко. – Наш час, 2008. – 488с. – ( Невідома Україна).
Книгу присвячено малодослідженій сторінці історії одного з п`ятислобідських полків. Утворені на засадах полково-сотенного устрою та козацького самоврядування, слобідські полки були автономними формуваннями у складі Московської держави, що безпосередньо підпорядковувалися царському урядові.
Видання приурочене до 350-річчя утворення Сумського козацького полку ( 1659 – 1765). Розраховано на істориків, студентів і всіх шанувальників військової історії.

ВОЛОДАРІ  ГЕТЬМАНСЬКОЇ  БУЛАВИ

«Тої слави козацької повік не забудем…» : рекомендаційний бібліографічний покажчик з історії українського козацтва / Міністерство культури і мистецтва України, Національна парламентська бібліотека України ; упоряд. В.М.Лой ; наук. ред. В.М.Матях, Т.В.Чухліб ; відповідальний ред.В.О.Кононенко. – К. : ВАТ «Видавництво «Київська правда», 2004. – 293с.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить інформацію про якнайдавніші й нові фундаментальні наукові та дослідницькі роботи, щоденникові записи, різні документальні нотатки та знахідки, белетристичні есеї, численні публікації, розвідки та повідомлення з історії першовитоків і сьогодення українського козацтва, чимало з яких наявні саме у фондах Національної парламентської бібліотеки України, що видані в Україні у 1992 – 2003рр.
Видання розраховане на бібліотечних працівників, науковців, викладачів та студентів, учителів і старшокласників, краєзнавців, широкий загал.

Реєнт.О.П, Коляда І.А.
Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії /  О.П.Реєнт, І.А.Коляда ; худож. А.С.Ленчик. – Харків : Фоліо, 2007. – 415с.
Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежності самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в дійсність вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих для України історичних умовах.
Дмитро Вишневецький прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в пониззях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа належали до тих постатей , чиїми іменами називають епохи. Окремі нариси в книжці присвячені  Івану Виговському, Петру Дорошенку, Пилипу Орлику – видатним державним і політичним діячам, талановитим дипломатам.

Чухліб,Т.В.
Шлях до Полтави : Україна і Росія за доби Гетьмана Мазепи /  Т.В.Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 263с. – ( Невідома Україна).
Триста років тому відбулося повстання на чолі з гетьманом  Іваном Мазепою, а потім сумнозвісна для України Полтавська битва. На жаль, із різних причин розуміння цих подій донині залишається в полоні народних  міфів та ідеологічних нашарувань. А тому на основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини  між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.., тобто в добу правління І.Мазепи.
Автор також описує участь козацької України у «загальноєвропейській» Великій північній війні 1700 – 1721рр. на першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І.Мазепи з-під зверхності царя Петра І до протекторату  шведського короля Карла ХІІ Густава, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо, простежує діяльність наступника Мазепи – гетьмана Пилипа Орлика.
Крім того, у книзі приділено увагу сучасним проблемам відновлення національної пам`яті про доленосні для України події далекої давнини.

…Військо поклало рушати прямо під місто Дубно…За півтори доби похід скінчився і запорожці з`явилися перед містом.
(Гоголь М.В. Тарас Бульба : повість / М.Гоголь ; іл. В.Невінчаного ; пер.укр.мовою М.Садовського ;  за ред.С.Вишенського ; пер.англ. мовою П.Константайна .- К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009.- С.81-83)

Сегеда,С.
Гетьманські могили / Сергій Сегеда. К. : Наш час, 2009. – 440с.
«Згадайте праведних гетьманів: Де їх могили?» - із сумом і гіркотою запитував себе та сучасників Тарас Шевченко на сторінках поеми «Гайдамаки». Справді – де? Чи збереглося місце останнього спочинку славетного гетьмана Петра Канашевича-Сагайдачного? Які таємниці криються довкола поховання Богдана Хмельницького – очільника Національно-визвольної війни українського народу  1648 – 1657 років? Як сталося, що гетьман Петро Дорошеко був похований у далекому Підмосков`ї? Де упокоївся Іван Мазепа і чи збереглася його могила? Чому життєвий шлях останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського завершився на похмурих Соловках?
Це далеко не повний перелік запитань, відповіді на які читач знайде на сторінках  книги. Оповіді про місцезнаходження та долю поховань визначних державних, військових і культурних діячів ведуться на тлі бурхливих подій української історії.
Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться історичним минулим України.

Латошевський,В.
Останній атаман : царська інтрига /  В.Латошевський. – К. : Факт, 2009. – 224с.
Останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський , на прізвисько Калниш, уже двадцять п`ять років страждає в Соловецьких катівнях. Даремно царська влада чекає, щоб кошовий отаман – запорізька легенда – покаявся й звернувся за помилуванням до ворогів, які знищили вільну Січ.
Для спростування звинувачення і пошуку справжніх злочинців у Калниша зовсім обмаль часу. Проте мудрий керівник та відважні козаки зможуть врятувати свою державу.


ЗАПОРОЗЬКА  СІЧ – ХРАМ УКРАЇНСЬКОГО ДУХУ

Андрущенко,В.Л., Федосов,В.М.
Запорозька Січ як український феномен / В.Л.Андрущенко, В.М.Федосов ; ред.В.М.Федосова. – К. : Заповіт, 1995. – 172с.
Ця книга про загадковий феномен нашої національної історії – українське козацтво, про створену ним Запорозьку Січ і суспільні інститути в ній. Не переповідаючи хрестоматійних історичних сюжетів, автори в основу свого дослідження поклали маловідомі або й зовсім невідомі факти, пов`язані з передумовами виникнення і розвитку запорожування, соціальними цінностями і організаційними засадами держави Війська Запорозького, її культури та економічного устрою. В окремому розділі йдеться про історичну долю Запорожжя, залишену ним духовно-емоційну спадщину, його роль, як важливого чинника національного відродження українського народу.

Горобець,В., Чухліб.Т.
Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / Віктор Горобець, Тарас Чухліб ; науковий ред.. В.Смолій ; худ. В.Кузьменко. – К. : Наукова думка, 2004. – 309с.
Мудра і всезнаюча муза Історії Кліо для знавців і справжніх шанувальників української минувшини, котрі хочуть істотно розширити свій історичний кругозір й отримати інтелектуальну насолоду, відкриває свої найпотаємніші секрети і знайомить з найзаплутанішими історичними сюжетами.
Загадкові події, політичні та соціальні колізії, незвичні зразки військової доблесті, житейські казуси і курйози, людські долі в екстремальних ситуаціях, сцени приватного життя та побутові замальовки, що постають на сторінках книги, як містки в доволі незвичний спосіб з`єднають українську історію від часів ренесансного пробудження до останніх днів існування Української козацької держави.


Апанович,О.
Розповіді про Запорозьких козаків / Олена Апанович. – К. : Дніпро, 1991. – 335с.
В книжці відомого історика зібрано надзвичайно цікаві, як правило, маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані  трагічні й героїчні сторінки козацької січової епохи, сказано гірку правду про політику Російської імперії супроти українського народу та української державності. Друкуються також вибрані козацькі пісні та думи.
ЛЕГЕНДИ КОЗАЦЬКОГО КРАЮ


Григор`єв-Наш
Історія України в народних думах та піснях  /  Григор`єв-Наш ; худ. В.Лопата. – К. : Веселка, 1993. – 271с.
Карби героїко-драматичної долі нашого українського народу тут постають крізь чесний голос невмирущої народної пісні, крізь відкриту душу правічної народної думи  - саме в них оживає історія України. І все це самобутньо й органічно поєднується з історичними розвідками автора.

Гурт усе більшав; до танцюристів приєднувалися інші і не можна було дивитися без хвилювання, як усі вони вибивали танець, найвільніший, найскаженіший, якого тільки будь-коли бачив світ і який має назву тих перших у світі танцюристів, що його і вигадали, - козачок.
(Гоголь М.В. Тарас Бульба : повість / М.Гоголь ; іл. В.Невінчаного ; пер.укр.мовою М.Садовського ;  за ред.С.Вишенського ; пер.англ. мовою П.Константайна .- К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009.- С.50)

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К. : Знання, 1992. – 192с.
Літопис – це один із найяскравіших творів українського літописання. Закінчений у 1710 році він користувався  великою популярністю і тривалий час поширювався у багатьох списках. У центрі уваги Літопису події визвольної війни  1648 – 1654 рр., яскраві описи козацьких битв. Вперше перекладений із староукраїнської на сучасну мову.
Книга розрахована на широке коло читачів.БІЛА ЦЕРКВА КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Кривошея,В.В.
Нариси історії Київщини періоду козацтва. Біла Церква / В.В.Кривошея ; Національна Академія Наук України, Інститут політичних і етнаціональних досліджень ; рец. М.М.Кравець, Ю.А.Мицик. – 2001. – 100с.
Перерва,В.
Парафія святителя Миколая у селі Мазепинці : історичний нарис / Володимир Перерва. Біла Церква : Видавець О.В.Пшонківський, 2005. – 36с.
У книзі на основі маловідомих архівних матеріалів досліджено історичний шлях парафії св. Миколая Чудотворця с. Мазепинці Білоцерківського р-ну Київської обл.. Абсолютна більшість історичних документів вперше вводиться до наукового обігу.

Для широкого кола читачів.

Чернецький,Є.
Білоцерківські козаки у ХVІІІ столітті : (за переказами та архівними матеріалами). Вип.1 / Євген Чернецький, Відділ культури Білоцерківського міськвиконкому, Білоцерківська ЦБС, Благодійний фонд «Творча ініціатива», Білоцерківська міська організація українського товариства охорони пам`яток історії та культури. – Біла Церква : Мустанг, 1997. – 28с.


Чернецький,Є.
Білоцерківський замок: фортифікація, система оборони та події до року 1648 / Євген Чернецький, Товариство Охорони Старожитностей Київщини. – Біла Церква : Видавець О.Пшонківський, 2003. – 202с.
Монографія присвячена історії будівництва та фортифікації Білоцерківського замку – одного з важливіших  адміністративних  та військових центрів Київського воєводства у середині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Аналізується організація оборони Білоцерківського замку та залучення до неї різних соціальних груп. Розглянуто витоки та формування білоцерківського козацтва в другій половині ХVІ ст.. та військову історію Білоцерківського замку до початку Визвольної війни.


Немає коментарів:

Дописати коментар